Даруємо!!!

Як грамотно керувати часом у творі


«У літературі поняття часу визначається, як тимчасова побудова, що передається різними ракурсами перевтілення, дії і розуміння через літературні твори, як різновиду мистецтва.

У літературному творі дія відбувається між трьома суб’єктами: автор, головний герой, читач. З цього випливає, що текст пов’язаний з часом наступними координатами:

– Реальний період створення – вік, дата, протяжність процесу створення;

– Період використання – вимір функціонування слова в конкретному творі (пергаменті, папірусі, книзі, інформаційному джерелі);

– Період сприйняття читачем.

Час перебування літературного видання ніяк не пов’язаний з часом, який воно відображає, так як твір є об’єктом естетичного осмислення.

Він показує часову відстань: зображення реальності, як цілісної картини; передача умов існування предмета; відображення минулого, теперішнього, майбутнього; зміни одного і того ж художнього образу.

Об’єкт не естетичного осмислення не передає динаміку. Існує четверта координата – художній час (зовнішній подієвий фон художньої реалії твору).

Фабульне (можливість дій, реакції, жести персонажа) виступає його частиною.

Воно необхідне для конкретного датування дій, відчуття реальності створеної дійсності. Насправді для автора поняття виступає способом зображення головного персонажа життя.