Даруємо!!!

Визначення соціальних ролей і їх вплив на групу і людини.


 Люди мають безліч статусів і належать до безлічі соціальних груп, престиж яких в суспільстві є неоднаковим. Людина дивиться на світ і ставиться до інших людей у відповідності зі своїм статусом. Чим більше соціальних ролей здатний відтворити індивід, тим більш пристосованим до життя він є. Таким чином, процес розвитку особистості часто виступає як динаміка освоєння соціальних ролей.

Социальные статусы и социальные роли

Автор: Юрій Петрович Плaтoнoв, доктор психологічних наук, професор Санкт-Петербурзького державного університету, ректор Санкт-Петербурзького державного інституту психології і соціальної роботи, заслужений працівник вищої школи РФ.

  Соціальна роль – це поведінка, очікуване від того, хто має певний соціальний статус. Соціальні ролі – це сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством, а також дій, які повинен виконати людина, що займає даний статус у соціальній системі. У людини може бути безліч ролей.

Статус дітей зазвичай підпорядкований дорослим, і від дітей очікується шанобливість по відношенню до останніх. Статус солдатів відмінний від статусу цивільних; роль солдатів пов’язана з ризиком і виконанням присяги, чого не можна сказати про інші групи населення. Статус жінок відрізняється від статусу чоловіків, і тому від них очікують іншої поведінки, ніж від чоловіків.

Кожен індивід може мати велике число статусів, і навколишні вправі очікувати від нього виконання ролей відповідно до даних статусами. У цьому сенсі статус і роль – це дві сторони одного феномена: якщо статус є сукупністю прав, привілеїв і обов’язків, то роль – дією в рамках цієї сукупності прав і обов’язків.

Соціальна роль полягає:

 • з рольового очікування (експектаціі) і
 • виконання цієї ролі (гри).

Норми культури засвоюються в основному через навчанняролям.Наприклад, людина, що освоює роль військового, долучається до звичаїв, моральним нормам і законам, характерним для статусу даної ролі. Лише поодинокі норми приймаються всіма членами суспільства, прийняття більшості норм залежить від статусу тієї чи іншої особистості. Те, що прийнятно для одного статусу, виявляється неприйнятним для іншого.

Таким чином, соціалізація як процес навчання загальноприйнятим способам і методам дій і взаємодій є найважливішим процесом навчання рольовому поведінці, в результаті чого індивід дійсно стає частиною суспільства.

Розглянемо деякі визначення соціальної ролі:

 • фіксація окремого положення, яке займає той чи інший індивід у системі суспільних відносин;
 • функція, нормативно схвалений зразок поведінки, очікуваний від кожного, що займає цю позицію;
 • суспільно необхідний вид діяльності і спосіб поведінки особистості, які несуть друк громадської оцінки (схвалення, осуд і т. д.);
 • поведінку особистості відповідно до її суспільним статусом;
 • узагальнений спосіб виконання певної соціальної функції, коли від людини очікуються певні дії;
 • стійкий стереотип поведінки в певних соціальних ситуаціях;
 • сукупність об’єктивних і суб’єктивних очікувань (експектацій), похідних від соціально-політичної, економічної чи будь-якої іншої структури суспільства;
 • соціальна функція особистості, відповідна прийнятим уявленням людей в залежності від їх статусу або позиції в суспільстві, в системі міжособистісних відносин;
 • існуюча в суспільстві система очікувань щодо поведінки індивіда, що займає певне положення, в його взаємодії з іншими індивідами;
 • система специфічних очікувань по відношенню до себе індивіда, що займає певне положення, т. е. як він представляє модель своєї власної поведінки у взаємодії з іншими індивідами;
 • відкрите, спостерігається поведінка індивіда, що займає певне положення;
 • уявлення про запропонованому шаблоні поведінки, яке очікується і вимагається від людини в даній ситуації;
 • запропоновані дії, характерні для тих, хто займає певну соціальну позицію;
 • набір норм, що визначають, як має поводитися людина даного соціального становища.

Таким чином, соціальна роль трактується як очікування, вид діяльності, поведінку, уявлення, стереотип, соціальна функція і навіть набір норм. Ми розглядаємо соціальну роль як функцію соціального статусу особистості, що реалізується на рівні суспільної свідомості в експектаціі, нормах і санкціях в соціальному досвіді конкретної людини.

Види соціальних ролей

види соціальних ролей визначаються різноманітністю соціальних груп, видів діяльності і відносин, в які включена особистість. Залежно від суспільних відносин виділяють соціальні та міжособистісні соціальні ролі.

Соціальні ролі пов’язані з соціальним статусом, професією або видом діяльності (вчитель, учень, студент, продавець). Це стандартизовані безособові ролі, що будуються на основі прав і обов’язків, незалежно від того, хто ці ролі виконує. Виділяють соціально-демографічні ролі: чоловік, дружина, дочка, син, онук … Чоловік і жінка – це теж соціальні ролі, біологічно зумовлені і передбачають специфічні способи поведінки, закріплені суспільними нормами, звичаями.

Міжособистісні ролі пов’язані з міжособистісними відносинами, які регулюються на емоційному рівні (лідер, скривджений, нехтуємо, кумир сім’ї, улюблений і т. Д.)

В житті, в міжособистісних відносинах, кожна людина виступає в якийсь домінуючою соціальної ролі, своєрідному соціальному амплуа як найбільш типовому індивідуальному образі, звичному для оточуючих. Змінити звичний образ вкрай важко як для самої людини, так і для сприйняття оточуючих його людей.

Чим довше існує група, тим звичніше стають для оточуючих домінуючі соціальні ролі кожного учасника групи і тим складніше змінити звичний для оточуючих стереотип поведінки.

Основні характеристики соціальної ролі

Основні характеристики соціальної ролі виділені американським соціологом Толкот Парсонсом. Він запропонував наступні чотири характеристики будь-якої ролі.

 1. За масштабом. Частина ролей може бути строго обмежена, в той час як інша – розмита.
 2. За способом отримання. Ролі діляться на запропоновані і завойовані (ще їх називають досягаються).
 3. За ступенем формалізації. Діяльність може протікати як в строго встановлених рамках, так і довільно.
 4. За видами мотивації. В якості мотивації можуть виступати особистий прибуток, суспільне благо і т. Д.

Масштаб ролі залежить від діапазону міжособистісних відносин. Чим більше діапазон, тим більше масштаб. Так, наприклад, соціальні ролі подружжя мають дуже великий масштаб, оскільки між чоловіком і дружиною встановлюється найширший діапазон відносин. З одного боку, це відносини міжособистісні, що базуються на різноманітті почуттів і емоцій; з іншого – відносини регулюються нормативними актами і в певному сенсі є формальними.

Учасники даного соціального взаємодії цікавляться різними сторонами життя один одного, їх відносини практично не обмежені. В інших випадках, коли відносини строго визначаються соціальними ролями (наприклад, відносини продавця і покупця), взаємодія може здійснюватися тільки з конкретного приводу (в даному випадку – покупки). Тут масштаб ролі зводиться до вузького кола специфічних питань і є невеликим.

Спосіб отримання ролі залежить від того, наскільки неминучою є дана роль для людини. Так, ролі молодої людини, старого, чоловіки, жінки автоматично визначаються віком і підлогою людини і не вимагають особливих зусиль для їх придбання.

Тут може бути тільки проблема відповідності своєї ролі, яка вже існує як даність. Інші ролі досягаються або навіть завойовуються в процесі життя людини і в результаті цілеспрямованих спеціальних зусиль. Наприклад, роль студента, наукового співробітника, професора і т. Д. Це практично всі ролі, пов’язані з професією і будь-якими досягненнями людини.

Формалізація як описова характеристика соціальної ролі визначається специфікою міжособистісних відносин носія цієї ролі. Одні ролі передбачають встановлення тільки формальних відносин між людьми з жорсткою регламентацією правил поведінки; інші, навпаки, – тільки неформальних; треті можуть поєднувати в собі як формальні, так і неформальні відносини.

Очевидно, що відносини представника ГИБДД з порушником правил дорожнього руху повинні визначатися формальними правилами, а відносини між близькими людьми – почуттями. Формальні відносини часто супроводжуються неформальними, в яких проявляється емоційність, адже людина, сприймаючи і оцінюючи іншого, виявляє до нього симпатію або антипатію. Це відбувається, коли люди взаємодіють деякий час і відносини стають відносно стійкими.

Мотивація залежить від потреб і мотивів людини. Різні ролі обумовлені різними мотивами. Батьки, піклуючись про благо своєї дитини, керуються насамперед почуттям любові і турботи; керівник трудиться в ім’я справи і т. д.

Вплив соціальної ролі на розвиток особистості

Вплив соціальної ролі на розвиток особистості досить велике. Розвитку особистості сприяє її взаємодія з особами, що грають цілий ряд ролей, а також її участь в максимально можливому рольовому репертуарі. Чим більше соціальних ролей здатний відтворити індивід, тим більш пристосованим до життя він є. Таким чином, процес розвитку особистості часто виступає як динаміка освоєння соціальних ролей.

Для будь-якого суспільства не менш важливо предпісиваніе ролей відповідно до віку. Пристосування індивідів до постійно мінливих віком і віковим статусам – вічна проблема. Не встигає індивід пристосуватися до одного віку, як тут же насувається інший, з новими статусами і новими ролями. Ледве юнак починає справлятися зі збентеженням і комплексами юності, як він вже стоїть на порозі зрілості; тільки людина починає проявляти мудрість і досвідченість, як приходить старість.

Кожен віковий період пов’язаний із сприятливими можливостями для прояву здібностей людини, більш того, наказує нові статуси і вимоги навчання новим ролям. У певному віці індивід може мати проблеми, пов’язані з пристосуванням до нових рольовим статусним вимогам.

Дитина, про який говорять, що він старшою за свої роки, тобто досяг статусу, властивого старшій віковій категорії, зазвичай повністю не реалізує свої потенційні дитячі ролі, що негативно позначається на повноті його соціалізації. Часто такі діти відчувають себе самотніми, збитковими. У той же час статус незрілого дорослої людини являє собою комбінацію статусу дорослого з установками і поведінкою, властивими дитинству або юності.

У такої особистості зазвичай виникають конфлікти при виконанні ролей, відповідних її віку. Ці два приклади показують невдале пристосування до вікових статусах, запропонованим суспільством.

Освоєння нової ролі може мати величезне значення для зміни людини. У психотерапії існує навіть відповідний метод корекції поведінки – іміджетерапія (імідж – образ). Пацієнту пропонують увійти в новий образ, зіграти роль, як у виставі. При цьому функцію відповідальності несе не сама людина, а його роль, яка задає нові шаблони поведінки. Людина змушена діяти інакше, виходячи з нової ролі.

Незважаючи на умовність такого методу, ефективність його використання була досить висока, оскільки суб’єкту давалася можливість вивільнити пригнічені потягу якщо не в житті, то хоча б в процесі гри. Широко відомий соціодраматіческій підхід до інтерпретації людських вчинків.

Життя розглядається як драма, кожен учасник якої грає свою специфічну роль. Програвання ролей дає не тільки психотерапевтичний, але також і розвиваючий ефект.