Даруємо!!!

Виробничі можливості суспільства


Будь-яка економічна система стоїть перед дилемою: з одного боку, потреби суспільства безмежні, повністю невгамовний; з іншого боку, ресурси суспільства, необхідні для виробництва благ, обмежені або рідкісні. Проблема обмеженості ресурсів – фундаментальна економічна проблема.

Одні і ті ж ресурси використовуються різним чином. Наприклад, суспільство (держава) може по-різному розпорядитися належної йому землею (сільськогосподарське призначення, промислове будівництво, військовий полігон та ін.), фінансами, робочою силою. 

В умовах виробництва по-різному можна використовувати, наприклад, деревину: виготовити з неї фарбу, папір, обгородити ремонтується цех. Та ж деревина може бути застосована по-різному і в домашньому господарстві: як елемент оздоблення житла (паркет), меблі або просто як дрова.

Обмеженість ресурсів передбачає обмежені можливості їх використання, а значить, актуальною стає проблема ефективності такого використання.

Ефективність означає, що ресурси економіки використовуються так, щоб максимально задовольнити потреби людей.

Виробнича ефективність – один з найважливіших аспектів всієї економічної ефективності. Ефективним вважається таке виробництво, при якому випускається найбільший обсяг продукту за допомогою наявних факторів виробництва.

Виробничі можливості суспільства – це можливості суспільства з виробництва економічних благ при повному і ефективному використанні всіх наявних ресурсів при даному рівні розвитку технології. Оскільки ресурси обмежені, то суспільство змушене робити технологічний вибір, вирішуючи, які з потреб слід задовольняти, а які – ні.

Таким чином, обмеженість ресурсів визначає альтернативність їх використання, обумовлює необхідність альтернативного вибору з числа виключають один одного можливостей найбільш оптимального варіанту з точки зору цілей суспільства. Альтернативний вибір між напрямками використання ресурсів може бути відображений у вигляді кривої виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей показує максимально можливий обсяг одночасного виробництва двох благ при повному використанні обмежених виробничих ресурсів, коли при даному рівні виробництва і наявної технології немає ресурсів для нарощування обсягу продукції.

график

Економіка ефективна, коли всі крапки можливих комбінацій виробництва двох благ знаходяться на межі виробничих можливостей (т. А, В, С, D, Е).

Економічна система неефективна,коли різні комбінації виробництва двох благ знаходяться лівіше кордону виробничих можливостей (точка F).

У цьому випадку ресурси суспільства зайняті не повністю (безробіття, неповне завантаження виробничих потужностей, відстала технологія). Точка F представляє таку комбінацію благ X і Y, яка істотно менше, ніж могло б проводитися при повному і ефективному використанні наявних ресурсів. Суспільство має зробити все необхідне, щоб переміститися на кордон виробничих можливостей.

Для суспільства, що володіє певним запасом ресурсів і знань і забезпечує повний обсяг виробництва, точка G на сьогоднішній день є недосяжною.

Отже, будь-яка економічна система в кожен момент часу має обмежені можливості і не може переміститися за межі кордону виробничих можливостей.