Даруємо!!!

Типи економічних систем


Будь-яке суспільне виробництво потребує певного внутрішнього узгодження і організації. Конкретно це виявляється в рішенні трьох головних проблем:

1. ЩО робити?

2. ЯК виробляти?

3. ХТО стане споживачем вироблених благ?

Залежно від того, як вирішуються основні економічні питання, існують чотири типи економічних систем.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА – сукупність взаємозалежних економічних елементів, що утворюють певну цілісність, економічну структуру суспільства, єдність відносин, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання економічних благ.

Економічні цілі споживача – максимізація задоволення і корисності.

Економічна мета фірми – максимізація прибутку і мінімізація витрат.

Економічні цілі суспільства:

· Економічне зростання

· Підвищення ефективності

· Повна зайнятість

· Соціально-економічна стабільність

· Стабільність рівня цін

· Економічна свобода

· Справедливий розподіл доходів

· Забезпечення непрацездатних.

· Екологічна безпека.

· Участь у всесвітньому господарстві.

Традиційна економіка – економічна система, при якій досвід, звичаї і традиції визначають практичне використання ресурсів.

Командна економіка – рішення про виробництво і розподіл приймається державою.

Ринкова економіка – форма організації економіки, при якій окремі особи і підприємства приймають рішення про виробництво і споживання.

Змішана економіка грунтується на ринковій системі + значна роль держави.

Держава:

· забезпечує правову базу ефективного функціонування ринкової економіки;

· Заохочує конкуренцію;

· Перерозподіляє дохід;

· Стабілізує економіку;

· Зменшує безробіття;

· Контролює інфляцію.