Даруємо!!!

Прикладні (крафт) техніки в розробці айдентики


Google sign

Безликий, ні про що не говорючий стиль – це відсутність стилю. Ідея фірмового стилю повинна бути адекватна іміджу фірми. Підходи до формулювання ідеї можуть бути різні. Але в будь-якому випадку стиль можна вважати успішним, коли він передає суть компанії, її характер, філософію, місію, цінності, її кредо, принципи роботи і етичні пріоритети, а також статус компанії.

Зараз керівники навіть невеликих компаній приходять до усвідомлення того, що корпоративна символіка необхідна. Але розробити хороший фірмовий стиль на початку діяльності компанії досить не просто. Головна проблема компанії полягає навіть не в кількості грошей, а в усвідомленні свого унікального образу. Ідея образу – це основа фірмового стилю.

Якщо компанія почне діяти на ринку без певної фірмової символіки (проводити рекламні та PR-акції, випускати рекламні поліграфічні матеріали і т.д.), це негативно позначиться на її іміджі. Крім того, вона ризикує загубитися серед конкурентів. Тому вже з перших днів створення компанії і в перших рекламних матеріалах необхідно використовувати мінімальний набір компонентів фірмового стилю. Він може включати, наприклад, фірмовий товарний знак, колірну гамму або слоган.

Проектування фірмового стилю

Можна виділити наступні основні етапи формування фірмового стилю:

  1. Проведення рекламно-маркетингових досліджень.
  2. Формулювання основної ідеї, яку повинен нести фірмовий стиль, способу, який він повинен створювати у свідомості потенційного споживача.
  3. Створення основних елементів фірмового стилю (дизайнерське проектування графічних рішень, розробка інших елементів).
  4. Оцінка охороноздатності розробленого позначення товарного знака.
  5. Правовий захист фірмового знака.

Створення фірмового стилю починається з рекламно-маркетингових досліджень (вивчення сфери діяльності компанії, її продукції, цільової аудиторії, ринку). Важливо проаналізувати і фірмові стилі конкурентів, а також їх окремі елементи, для того щоб не повторювати чужі ідеї навіть у деталях. На цьому етапі корисно провести патентні дослідження (аналіз вже зареєстрованих товарних знаків).

На основі рекламно-маркетингових досліджень формулюється ідея. Ідея стилю є його основою. Якими б чудовими не були його окремі елементи, вони втрачають сенс і стають марними, якщо не об’єднані однією ідеологією.

Фірмовий стиль є одним з компонентів іміджу компанії. Отже, продумуючи ідею стилю компанії, треба вирішити, який у неї імідж, який вона хоче подати себе аудиторії: серйозною чи веселою, солідної або креативної, сучасної або консервативної і т.д.

Фірмовий стиль повинен не тільки відповідати специфіці компанії, але і відповідати особливостям цільової аудиторії, її уявленням, менталітету, соціальному рівню. Як і в розробці будь-якої реклами, тут треба орієнтуватися на середній рівень споживачів (не використовувати малознайомі, важкі і складні для розуміння образи).

Стиль повинен відповідати соціально-психологічним потребам споживачів, їх очікуванням і уявленням про товар або послугу. Що це дає компанії? Це дає можливість просувати свій товар більш успішно. Адже відомо, що людина швидше за все запам’ятовує те, що відповідає його уявленням. Якщо образ компанії, створений за допомогою фірмового стилю, буде близький споживачеві, то рівень його лояльності до компанії і майбутні продажі будуть високими.

Стрижневу ідею стилю бажано не тільки чітко уявляти, а й висловити в письмовому вербальному вигляді. Працюючи над ідеєю фірмового стилю, бажано виписати основні поняття, що характеризують образ компанії: іменники, прикметники, дієслова, словосполучення.

Найголовніше при розробці фірмового стилю – розуміння того, що всі елементи фірмового стилю повинні працювати на цей єдиний образ компанії (ідею стилю), органічно поєднуючись один з одним.

Тільки після того, як буде сформована загальна концепція фірмового стилю, слід переходити до розробки його окремих елементів. На цьому етапі визначається концепція дизайну, створюються і тестуються окремі елементи.