Даруємо!!!

Масові комунікації. Роль розважальних передач


black flat screen tv turned on displaying 11

Телебачення – найпоширеніший канал масово-інформаційного впливу, який має значний вплив на аудиторію. Телебачення є останнім за часом виникнення засобом масової комунікації. Воно охоплює найрізноманітніші і широкі верстви населення, багато з яких залишаються поза впливом інших засобів масових комунікацій. Телебачення як масово-комунікативний канал має ряд специфічних особливостей.

По-перше, можливість широкого одноразової охоплення аудиторії, можливість в зоні дії передавача проникати в будь-яку точку простору. Така властивість фахівці в галузі телебачення іноді називають всюдисущістю.

По-друге, можливість застосування аудіовізуальних засобів вираження, тобто наявність рухомого зображення, супроводжуваного звуком, сприяє тому, що телевізійні образи легко сприймаються більшістю телеглядачів. Це властивість телебачення називають екранністю.

По-третє, можливість прямої передачі, прямого ефіру одночасно поєднати саму подію і його зображення на екрані називається безпосередністю телебачення, яка тісно пов’язана з симультанностю телепередачі (одночасністю спостереження і трансляції). Людина як би долучається до подій дії, не виходячи з дому. Це підвищує можливість інформаційного впливу на масову свідомість.

По-четверте, з огляду на видовищність телебачення, значно збільшуються можливості застосування різноманітних способів залучення й утримання уваги аудиторії за рахунок трансляції найрізноманітніших розважальних передач.

По-п’яте, технічні можливості монтажу відеозапису дозволяють творчо втручатися в процес «муміфікації», тобто запис прямої передачі з можливим подальшим використанням при створенні іншої передачі, з іншими акцентами, які переслідують інші цілі інформаційного впливу на аудиторію.

В силу різноманітності виражальних засобів телебачення має можливість для досягнення максимального впливу на аудиторію весь спектр, як вербальної, так і невербальної інформації. Значення набуває не тільки сам зміст інформації, але і те, як і ким вона подана. Саме тому телебачення воліє мати персоніфікованих комунікаторів з високими показниками комунікативних якостей.

В історії соціології багато вчених робили спроби теоретичного осмислення сутності телебачення як елемента системи сучасних ЗМК, його місця і ролі в житті суспільства. Телебачення як вид ЗМК часто опинявся в центрі уваги дослідників, чи не в першу чергу через серйозний вплив на мислення та поведінку аудиторії. Необхідно відзначити, що багато авторів бачили в телебаченні чи не джерело більшості проблем сучасного суспільства, демонстрували критичне ставлення до даного ЗМК.

Зокрема, в роботі Т. Адорно, присвяченій аналізу соціально-психологічних особливостей впливу телебачення, підкреслюється, що стереотип є найважливішим елементом організації досвіду індивіда. І тому проблема полягає не в стереотипі як такому. Тим більше, що технологія телевізійного виробництва в силу своєї природи не може не використовувати стереотипи. Проблема полягає в тих функціональних змінах, які привносить в життя людей індустрія культури (і телемовлення як її елемент). Використання в матеріалах телебачення все більш жорстких і відчужених стереотипів призводить до того, що фактично аудиторія звертається, на думку Адорно, до кліше. За рахунок цього люди втрачають точне уявлення про реальність, досвід реальний замінюється досвідом спотвореним, одержуваних за допомогою контактів з клишированной продукцією ЗМК.

Т. Адорно показував руйнівний вплив телебачення на особистість за допомогою розповсюдження стереотипів масової культури, які ведуть до уніфікації індивідуальних особливостей. На його думку, якість відтворення зразків високої культури телебаченням настільки низько, що вбиває в людях бажання насолоджуватися оригіналами. На думку Адорно, публікації літературних творів світової класики в стислій, «серіальної» формі просто шкідливі.

Очевидно, що телебачення є найбільш поширений джерело інформації в сучасному суспільстві. Широке охоплення аудиторії, застосування потужних мовних станцій, використання в своїй діяльності аудіовізуальних засобів впливу дозволяє телебаченню займати провідне місце в системі засобів масових комунікацій сучасного суспільства.

Усі статті курсу "Психологія масових комунікацій":