Даруємо!!!

Івент-планування. Трикутник проекту – результат, ресурси, терміни


Під час загальної тривалості роботи над проектом, т. е . в фазах його планування і управління, слід з увагою поставитися до так званого «магічного трикутника проекту». Трикутник проекту (див.

Нижче) утворюється з трьох основних кутів, що визначають цілісність проекту:

• Результат / мета.

В рамках менеджменту заходів сам захід є вища мета всього проекту. З цієї першорядної мети, т. Е. Успішного проведення заходу, виводяться далі, в залежності від характеру evewZ-заходу і його організатора, найрізноманітніші цілі другого порядку. При проведенні спортивного свята силами спортивного товариства можливі такі другорядні цілі, як представлення нового члена команди або поповнення громадської каси. А на дні відкритих дверей, організованому підприємством, цілі другого порядку – позитивний вплив і ідентифікація співробітників та їх сімей з підприємством, – навпаки, виносяться на передній план.

• Ресурси / витрати.

Під цей пункт потрапляють всі без винятку необхідні витрати протягом усього часу роботи над проектом. Сюди відносяться не тільки фінансові (постійно знаходяться в розпорядженні грошові кошти, спонсорування, попереднє фінансування) і матеріальні (засоби праці і т. Д.) Кошти, а й необхідний робочий час (як твір чисельності персоналу і тривалості роботи) і відповідна інфраструктура (приміщення , корисні площі, автостоянки т. д.).

• Час / терміни.

Цей пункт охоплює, по-перше, власне календарні терміни проведення заходу. Але в рівній мірі необхідно враховувати планування термінів і їх дотримання. Захід тримається на дотриманні запланованих термінів. Рекламні плакати і газетні статті вже за кілька місяців вказують на запланований захід і відповідні терміни.

Трикутник проекту тому і позначається як «магічний», що жоден з його кутів не може бути змінений окремо, але кожен раз зміна як мінімум одного тягне за собою інші детермінанти. Якщо, наприклад, занадто мало співробітників готове до організації та проведення заходу, ця нестача ресурсів може бути компенсована тільки збільшенням тривалості роботи або коригуванням цілей.