Даруємо!!!

Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК)


Зростання конкуренції диктує нові правила на ринку продажів. Уже недостатньо запропонувати якісний товар, встановити привабливу ціну і розмістити його в кращому місці на вітрині магазину.

Необхідно постійно підігрівати інтерес до продукції, створювати унікальні і інформативні торгові пропозиції.

Такі звернення покликані переконувати клієнта в необхідності покупки даного продукту, відповідно товару бажанням потенційного покупця.

Основним інструментом для досягнення результату є інтегровані маркетингові комунікації.

two women talking while looking at laptop computer

Структура ІМК

Під терміном ІМК розуміють встановлення контакту з кінцевим покупцем за унікальною методикою, яку не використовують рекламодавці.

Процес має на увазі створення нових комунікацій, в основі якого лежить оцінка певних напрямків.

В процесі ІМК консолідуються всі засоби для впливу на цільову аудиторію компанії та існуючих клієнтів.

Вперше застосовувати ІМК почали в 90-і роки, концепція з’явилася в результаті роботи американських маркетологів.

Ефективність існуючих маркетингових стратегій була невисокою, були потрібні нові способи впливу на покупця.

Тому було прийнято спроби об’єднання маркетингових стратегій за різними напрямками, такий експеримент дав більший результат, ніж використання інструментів окремо.

Нова стратегія дозволила об’єднувати бюджети компаній і показала хороший результат.

Концепція ІМК передбачає створення і координацію каналів комунікації:

1. реклами в ЗМІ;

2. продажу в результаті особистого спілкування з клієнтом;

3. прямого маркетингу;

4. використання в рекламних цілях упаковки продукту;

5. пропаганди продукції;

6. стимулювання збуту.

Всі ці способи покликані донести до потенційного покупця інформацію про пропозицію компанії.

Стратегія ІМК

Поняття ІМК передбачає отримання відповіді на наступні питання:

1. які канали комунікації в маркетингу стимулюють швидку реакцію покупця в напрямку придбання продукту;

2. який комплекс заходів щодо стимулювання реалізації товару і реклами є найбільш ефективним;

3. як донести покупцеві рекламне звернення, щоб воно відповідало загальному позиціонуванню ТМ.

Якщо компанія знайде відповіді на ці запитання, то в складанні грамотного плану ІМК гарантований успіх.

Основні Елементи ІМК

Існує система маркетингових комунікацій, вона включає:

1. Public relation (зв’язки з громадськістю).

2. Інструменти прямого маркетингу. Це перш за все TV маркетинг і канали інтернет-маркетингу.

Якщо говорити докладніше про TV, то це реклама, подивившись на яку, людина зможе зробити замовлення, не виходячи з дому.

Принцип просування товару за допомогою мережі Інтернет, тільки тут можливості не обмежені.

3. Реклама. Це інструмент маркетингових комунікацій, метою яких є досягнення певної задачі.

Важливо донести покупцеві інформацію про появу нових переваг і отримати взамін сплеск інтересу і підвищення попиту на продукцію.

4. Реклама в роздробі. Динамічний розвиток товару на ринку тягне швидкоплинні зміни. Тому роздрібної рекламі варто приділяти більше уваги.

5. Комплекс маркетингових комунікацій включає міжнародну рекламу. Мається на увазі вихід реклами за межі країни, де випускається продукція.

6. Виставки. Проведення таких заходів передбачає представлення товару потенційному покупцеві.