Даруємо!!!

Ф. Ніцше: переоцінка цінностей


gray framed eyeglasses on book

Німецький філософ Фрідріх Ніцше (1844-1900) здобув популярність завдяки виробленої їм переоцінці цінностей, що лежать в основі західної цивілізації. Він сприйняв ідею Шопенгауера про Світову волю як загальної рушійну силу. Прояв Світовий волі в живих істотах Шопенгауер називав «волею до життя», а Ніцше – «волею до влади». Воля до влади – це прагнення до самоствердження, панування. Життя – це боротьба воль до влади. Цінно все те, що зміцнює волю до влади, сприяє виживанню, біологічному процвітанню.

З позиції такого підходу Ніцше піддав критиці цінності демократії і християнства. Він переконливо показав, як демократичний принцип рівності і християнські етичні норми любові і милосердя поступово ведуть західну цивілізацію до застою, деградації, падіння культурного рівня і, в кінцевому рахунку, виродження. Принципи та цінності демократії і християнської моралі відповідають інтересам слабких, бездарних людей, сірих і посередніх, нездатних до створення культурних цінностей, зайнятих тільки їх споживанням. Саме для такого типу людей на Заході створені сприятливі умови життя, в той час як все яскраве і талановите приречене на загибель через заздрість і нерозуміння агресивним сірим більшістю.

Ніцше вважав, що справжній устрій суспільства має ґрунтуватися на визнанні нерівності людей за особистими якостями та перевагами. Більш правильним і прогресивним є не демократична (влада народу), а аристократична (влада кращих) устрій суспільства, в якому влада належить харизматичним людям, розумним, енергійним, вольовим, діяльним.

Філософія Ніцше пройнята огидою до людини. На його думку, сучасна людина в масі своїй є супершимпанзе, тобто, по суті, всього лише хитромудрим тваринам, так як живе в основному тваринами потребами і задоволеннями. Людство вироджується. На його місці згодом виникне новий біологічний вид – надлюдина. Між ним і людиною буде така ж різниця, як зараз між людиною і мавпою. Надлюдина – це благородна натура, яка прагне до культурного прогресу, вдосконалення особистості і суспільства. Матеріальні цінності, добробут не є метою його життя. На думку Ніцше, тільки в створенні надлюдини полягає виправдання існування людства. Людина – не “вінець творіння», а всього лише проміжна ланка в біологічній еволюції.