Семіосфера і соціальний символізм

Ніякі однозначні системи не можуть існувати самі по собі, вони з’являються з якогось живого середовища, семіотичного континууму, заповненого різнотипними утвореннями які знаходяться на різному рівні організації.

Під епохою Відродження розуміють період, що почався приблизно в XIV столітті і завершився в кінці XVI, що традиційно асоціюється перш за все з італійським регіоном. Ідеї та образи Ренесансу багато в чому визначили естетичні ідеали сучасної людини, його почуття гармонії, міри і відчуття прекрасного. Довгий період Середньовіччя не знав портретного жанру. Зображуватися гідні були тільки… Читати повністю →

selective focus photography of monk at corridor

Ускладнюючись починаючи з епохи Відродження соціально-економічні зміни, ослаблення релігійних зв’язків в громадському цілому, секуляризація різних сфер культурного життя і зростаюча самостійність індивіда відображають процес формування буржуазного суспільства і супроводжуються видозміною світоглядних основ. Вищою цінністю стає людина, головною течією духовного життя гуманізм, крізь призму ставлення до людини оцінюється навколишня дійсність і світ, все це свідчить про… Читати повністю →

landscape photography of mountain hit by sun rays

Людина – єдина істота, яка усвідомлює свою смертність і може робити її предметом роздумів. В зв’язку з цим встає питання про сенс і мети життя. роздуми над цим питанням для багатьох людей виявляються вихідним пунктом в виробленні того, що прийнято називати “основною” лінією життя, що підкорює собі поведінка і вчинки людини на різних рівнях –… Читати повністю →

Знак – предмет, що матеріально i чуттєво сприймається, явище або дія, що служить: – для позначення іншого предмета, властивості або відносини; – для переробки та передачі інформації. Визначальною стороною знака є його значення, яке може бути предметним, смисловим або експресивним. Розрізняють мовні і немовні знаки. Знакова система – сукупність умовних знаків і правил їх взаємозв’язку…. Читати повністю →

Структуралізм, як науковий напрям в гуманітарному знанні, виник в 50-і роки ХХ століття, спирався на дослідження 20-х років в лінгвістиці, що проводилися на методології структурного аналізу, на ідеї психоаналізу, інформатики, кібернетики. У ХХ столітті ряд гуманітарних наук переходить від переважно описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного рівня досліджень. При цьому використовується структурний метод, моделювання, елементи формалізації і математизації…. Читати повністю →

«Семіологія – це наука про знаки, яка вивчає, що відбувається, коли людина намагається передати свою думку за допомогою засобів, які неминуче носять умовний характер», – пише Ф.Соссюр і продовжує свою думку, кажучи, що наука, яка вивчає життя знаків всередині суспільства, є цілком досяжною; вона могла б бути частиною соціальної психології і, отже, частиною загальної психології…. Читати повністю →

Семиотика – наука о знаках и знаковых системах

Семіотика – наука про знаки і знакові системи Мова, якою ми спілкуємося, можна назвати найбільш очевидною знаковою системою, адже ця система природна. Однак разом з нею є і інші системи, наприклад, мови програмування, математичні мови, хімічні символи, мова жестів, всілякі відзнаки, знаки дорожнього руху, азбука Морзе і маса інших.  Знакові системи відіграють величезну роль в… Читати повністю →

Scroll To Top